Przetargi

Szanowni Państwo,

w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania ofertowego na następujące elementy projektu:

1. Automatyczny regał na profile: zapytanie ofertowe nr 1/2023
2. Automatyczny regał wydający: zapytanie ofertowe nr 2/20233
3. Zintegrowane środowisko wymiany danych i zarządzania produkcją: zapytanie ofertowe nr 3/2023
4. Układ do produkcji i uzdatniania sprężonego powietrza: zapytanie ofertowe nr 4/2023
5. Roboty spawalnicze – 6 stanowisk (6 sztuk): zapytanie ofertowe nr 5/2023
6. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zakładu przemysłowego: zapytanie ofertowe nr 6/2023
7. Automatyczny magazyn wysokiego składowania na blachę surową i detale, połączony z maszynami 
oraz oprogramowaniem do zarządzania i sterowania produkcją: zapytanie ofertowe nr 7/2023
8. Linia do malowania farbami proszkowymi z chemicznym przygotowaniem powierzchni: zapytanie ofertowe nr 8/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023

Mogilno, dnia 24.11.2023 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
regał automatyczny do składowania profili – 1 szt.

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023

Mogilno, dnia 24.11.2023 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
automatyczny regał wydający – 1 szt.

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023

Mogilno, dnia 24.11.2023 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
zintegrowane środowisko wymiany danych i zarządzania produkcją

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023

Mogilno, dnia 24.11.2023 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
układ do produkcji i uzdatniania sprężonego powietrza

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2023

Mogilno, dnia 24.11.2023 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
robot spawalniczy – 6 stanowisk (sztuk)

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2023

Mogilno, dnia 24.11.2023 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zakładu przemysłowego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zakładu przemysłowego o część magazynową i produkcyjną wraz z budową nowej części biurowej, portiernią oraz instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą, układem komunikacji i parkingami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

 

Szanowni Państwo, 
w związku z pytaniami, które pojawiły się do opublikowanego ogłoszenia nr 6/2023 przesyłamy odpowiedzi oraz dokumenty mające na celu ułatwienie przygotowania oferty.

 

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2023

Mogilno, dnia 29.11.2023 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
Automatyczny magazyn wysokiego składowania na blachę surową i detale, połączony z maszynami oraz oprogramowaniem do zarządzania i sterowania produkcją.

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2023

Mogilno, dnia 29.11.2023 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
linia do malowania farbami proszkowymi z chemicznym przygotowaniem powierzchni.

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024

Mogilno, dnia 19.01.2024 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
regał automatyczny do składowania profili – 1 szt.

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024

Mogilno, dnia 19.01.2024 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
automatyczny regał wydający – 1 szt.

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024

Mogilno, dnia 19.01.2024 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
układ do produkcji i uzdatniania sprężonego powietrza

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2024

Mogilno, dnia 19.01.2024 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy A 2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
firma Invest-Rem Sp. z o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia:
linia do malowania farbami proszkowymi z chemicznym przygotowaniem powierzchni

Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: